Tarieven / Rates

Taxaties/Valuations

Ten behoeve van verzekering, successie e.d./ for insurance purposes, familydivison etc.

Hiervoor geldt een uurtarief van € 210,= / An hour rate of € 210,=.

 

Reistijd,  research en uitwerktijd/ Travelling time, research and deskwork

Hiervoor geldt een uurtarief van € 130,=/ An hour rate of € 130,=.

 

Kunsthistorisch en/of genealogisch onderzoek / Arthistorical or genealogical research

Hiervoor geldt een uurtarief van € 185,= / the rate per hour is € 185,= .

 

Bemiddeling

Voor bemiddeling bij aan en verkoop wordt 5 % commissie berekend van de bruto verkoopsom. Indien de aan of verkoop niet succesvol is zullen de daadwerkelijke kosten op basis van besteedde uren en eventuele additionele kosten, zoals reis en evt. fotokosten,  in rekening worden gebracht. / In case of assistance in buying and selling I charge 5% of the gross sellingprice.

Bij advies met het oog op aan- of verkoop geldt een nader overeen te komen tarief. / In case of advice in view of an acquisition I charge a special fee.

 

Advies/Advice

Voor advies met betrekking tot restauratie, conservering e.d. geldt in beginsel het uurtarief van €135,=. / For advice on restoration, etc. the rate per hour is €135,=.

Bij grotere opdrachten geldt een dagtarief van € 1500,=. / In case of large commission the rate is € 1500,= per day.

 

Lezingen en rondleidingen / Lectures and tours

Voor het geven van een lezing of een rondleiding wordt afhankelijk van de omvang van de opdracht een tarief overeengekomen met de opdrachtgever. / For lectures, guided tours etc. a special fee will be offered, depending of the time the assignment will take.

 

Minimumtarief

Het minimumtarief voor alle opdrachten is € 365,= excl. reiskosten/ The minimum rate for all assignments is € 365,= excl. travelling costs

Het minimumtarief voor taxaties met een getaxeerde waarde van EURO 500.000,= tot EURO 1.000.000,= is EURO 850,=, excl. reiskosten. Indien de getaxeerde waarde meer dan EURO 1.000.000,= bedraagt, dan zal een apart tarief worden overeengekomen. / The minimumrate voor valuations with a value of EURO 500.000,= till EURO 1.000.000,= is EURO 850,=, excl. travelling costs. If the value is over EURO 1.000.000,= a special fee will be set.

Bij grotere (onderzoeks-) opdrachten zal van tevoren een globale prijsopgave worden gemaakt. / In case of big assignments a proposal will be made aforehand.

Alle tarieven zijn excl. 21 % BTW

All prices are excl. 21% VAT.

 

Algemene Voorwaarden