Over Jim

Na afronding in 1983 van mijn studie kunstgeschiedenis in Utrecht ben ik korte tijd als volontair wetenschappelijk medewerker werkzaam geweest in het Mauritshuis te Den Haag. Vervolgens heb ik geruime tijd als taxateur en veilingmeester van kunst, antiek en inboedelgoederen gewerkt bij het Haagse Venduehuis der Notarissen, Phillips Auctioneers in Den Haag en Sotheby’s Amsterdam. In Amsterdam was ik als directeur o.a. verantwoordelijk voor de veilingen van schilderijen van oude meesters. Tevens was ik toen lid van de ‘London Board of Directors of Sotheby’s’.
In 1989 heb ik het diploma ‘Vakbekwaamheid Veilinghouderbedrijf’ (met onderdeel taxaties) behaald.

Na diverse managementfuncties bij de Utrechtse Jaarbeurs, waar ik o.a. in 1993 de initiator was van de kunstbeurs Holland Art Fair, ben ik in dienst getreden bij de leidinggevende assurantiemakelaar Aon Artscope Fine Art Insurances. Daar adviseerde ik particuliere verzamelaars over het verzekeren van hun collectie alsook over aspecten als beveiliging, conservering, restauratie en dergelijke.

Van 2000 tot 2004 heb ik als risk-surveyor en taxateur kunst & antiek gewerkt voor Apresa B.V. In opdracht van verzekeraars adviseerde ik vermogende particulieren over de verzekerde som van hun huishoudelijke inboedel, taxatie van kunst en antiek en de herbouwwaarde van hun huis; ook adviseerde ik over inbraak en brandpreventie. Daarnaast verrichtte ik taxaties ten behoeve van verzekering, onderlinge verdeling en successieaangifte.

Op 1 januari 2005 heb ik mij gevestigd als zelfstandig, onafhankelijk Fine Art Consultant en adviseer ik particulieren over aan- en verkoop van kunstvoorwerpen, bemiddel ik hierbij en verzorg ik taxaties van kunst, antiek en inboedelgoederen voor verzekering, successie e.d. Verder publiceer ik in kunst- en ook andere tijdschriften. Tevens ben ik regelmatig gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht, beiden de vakgroep kunstgeschiedenis. Van 2008 tot 2016 heb ik tevens les gegeven aan de Nyenrode New Business School, the Amsterdam School for Entrepeneurship. Voorts ben ik als docent verbonden geweest aan HOVO Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook geef ik lezingen voor instellingen als banken en verzekeraars en treed ik op als veilingmeester voor Charity Sales en als dagvoorzitter. Tevens ben ik actief als (co-) organisator van tentoonstellingen. Sinds het seizoen 2013-2014 werk ik als vaste invaller voor Willem-Jan Hoogsteder mee aan het bekende televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch’; daar beoordeel ik de schilderijen tot 1800. Inmiddels ben ik meerdere malen op televisie te zien geweest.

Sedert mijn studie heb ik een zeer groot aantal publicaties op mijn naam staan over uiteenlopende kunsthistorische en genealogische onderwerpen en meegewerkt aan een aantal catalogi van de toenmalige Rijksdienst Beeldende kunst (thans RCE), het Mauritshuis en het Haags Historisch Museum. Mijn eerste zelfstandige publicatie in 1986 was een toeschrijving van een schilderij aan de wat onbekendere achttiende eeuwse schilder Gerard Wigmana (1673-1741). In 2019 heb ik een monografische studie van de Haagse portretschilder Harmanus Serin (1677- na 1755) afgerond. Thans ligt de hoofdfocus van mijn onderzoek op de Portretkunst in de 18e eeuw.

Thans ben ik bestuurslid van de stichting Verenigd Register van Taxateurs (VRT) voor de sectie Kunst, antiek en kostbaarheden, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Indisch Herinneringscentrum,  bestuurslid van de Siebe ten Cate stichting, redactielid van De Beeldenaar Tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst en redactielid van het Jaarboek Oranje-Nassau.

Verder heb ik twintig jaar zitting gehad in het bestuur van het Haagse Museum Bredius, waarvan ik sinds mijn aftreden erelid ben. In die periode heb ik meegewerkt aan vijf tentoonstellingen. Voorts ben ik o.a. bestuurslid geweest van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, de Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps, de Stichting Vrienden van het Kunsthistorish Instituut (Universiteit Utrecht), de VVV Utrecht en de Stichting Opera Den Haag en was ik lid van de Raad van Afgevaardigden van de Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij NOG ua.

Op 15 juni 2019 heeft het ZM de Koning behaagd mij voor mijn verdiensten in de kunst- en cultuursector te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.