Genealogische artikelen

Titel:Jaartal:Gepubliceerd:
Genealogie van de Haags, Zeeuws, Indische familie Van der Meer Mohr2006De Indische Navorscher, jrg. 19 (2006), nr.4, p.149-165.
Kwartierstaat Van der Meer Mohr-Soons2005Nederlandse Genealogieën, deel 13, Den Haag 2005, p. 368-381.
Kwartierstaat De Beaufort-van der Meer Mohr2005,Nederlandse Genealogieën, deel 13, Den Haag 2005, p. 1-18.
Van der Meer Mohr; een Haags-Indische familie. Een genealogische schets2004Gens Haga, 9e jaargang nummer 1, maart 2004, p.4-7
Genealogie Boer – Breedveldt Boer- Walther Boer2004De Indische Navorscher, jrg. 17 (2004), nr. 1, p. 20-30.
De laatste generaties van het geslacht Baermaijer von Barienkhofen2004De Indische Navorscher, jrg.17 (2004), nr.1, p. 35-38.
Kwartierstaat Van der Meer Mohr-Breedveldt Boer2002Zeeuwse Kwartierstaten (Werkblad) nr. 66, november 2002, p.304-307.
De matrillineaire afstamming van George Jan van der Meer Mohr2002De Indische Navorscher, jrg.15 (2002), nr. 1, p.41.
Kwartierstaat Van der Meer Mohr-Kakebeeke2000Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam 2000, p. 268, 269.

Vanaf 21 januari 1807 zijn de broers Pieter Johannes (1782-1845, links) en Mr. Johannes Carolus (1790-1852, rechts) Mohr zich Van der Meer Mohr gaan noemen, door hun moeders naam Van der Meer aan die van henzelf toe te voegen. Onderstaand cachet met het familiewapen werd gebruikt door de kunstschilder Johannis Cornelis van der Meer Mohr (1821-1876).

Zie voor de genealogie Van der Meer Mohr

wapen vdMM

 

JC MM PJvdMM web

cachet MM web

cachet totaal web