Advies voor Musea

In de loop der jaren heb ik diverse keren advies voor musea geleverd op onder andere de volgende terreinen:

– Taxaties met het oog op aankoop van een kunstwerk

– Taxaties ten behoeve van de verzekering van de collectie. Dit kan ook geschieden door het doen van een quick scan van de collectie om zo tot een advies voor een verzekerde som te komen op basis van een premier risque dekking, een en ander in overleg met verzekeraars. Hierbij wordt ook gekeken naar de aard van de collectie en kan soms ook uitsluitend een bedrag voor een restauratiedekking worden bepaald; dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij grote portret collecties.

– Het maken van een kunsthistorische quick scan van de collectie om te komen tot een plan van aanpak hoe de collectie optimaal gebruikt kan worden en welke onderdelen wellicht beter herplaatst c.q. afgestoten kunnen worden, dit uiteraard indachtig de LAMO (leidraad afstoten museale objecten).

– Advies bij het al dan niet ontvangen van de objecten in een legaat.

Voor dergelijke adviezen hanteer ik afhankelijk van de opdracht vaak een aangepast tarief. Heeft u advies voor musea nodig? Neem dan contact met me op.

entrance-of-the-museum