Diensten voor Musea

In de loop der jaren heb ik diverse musea geadviseerd op de volgende terreinen:

– Taxaties met het oog op aankoop van een kunstwerk

– Taxaties ten behoeve van de verzekering van de collectie. Dit kan ook geschieden door het doen van een quick scan van de collectie om zo tot een advies voor een verzekerde som te komen op basis van een premier risque dekking, een en ander in overleg met verzekeraars. Hierbij wordt ook gekeken naar de aard van de collectie en kan soms ook uitsluitend een bedrag voor een restauratiedekking worden bepaald; dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij grote portret collecties.

– Het maken van een kunsthistorische quick scan van de collectie om te komen tot een plan van aanpak hoe de collectie optimaal gebruikt kan worden en welke onderdelen wellicht beter herplaatst c.q. afgestoten kunnen worden.

Voor dergelijke adviezen hanteer ik afhankelijk is van de opdracht soms een aangepast tarief.